animation

Informacje techniczne

Kuchni na paliwa stałe
typu MC-01, MC-02 oraz MC-03


Opisany powyżej wyrób jest zgodny z:
PN-EN 12815:2004 + Al + Apl - Kuchnie na paliwa stałe - Wymagania i badania

Kuchnie na paliwa stałe typu MC-01 oraz MC-02 odznacza się dobrymi parametrami techniczno - użytkowymi, nie sprawia trudności w obsłudze, a okres jej użytkowania jest stosunkowo długi.

Opis ogólny

Kuchnie na paliwa stałe typu MC-01, MC-02 oraz MC-03 (zdjęcie nr 1) są przeznaczone do gotowania, pieczenia, smażenia itp. Natomiast kuchnia typu MC-02 (zdjęcie nr 2) posiada dodatkowo wymiennik ciepła - podkowę do zasilania zbiornika ciepłej wody lub kaloryferów (gdy są one zamontowane na tym samym poziomie wymagana jest dodatkowo pompa wymuszająca obieg wody), zaś kuchnia typu MC-03 zaopatrzona jest ponadto w zbiornik do podgrzewania wody.

Wyposażenie kuchni stanowią: piekarnik, ruszt wymienny oraz lufcik do regulacji dopływu powietrza pod ruszt i obiegu spalin.

W przedniej ścianie kuchni znajdują się drzwiczki paleniska, popielnika i piekarnika oraz szuflady na kółkach (umożliwiającej przechowywanie opału lub np. garnków). Przednia i boczne ściany kuchni wyłożone są estetycznymi kaflami stanowiącymi doskonałe utrzymanie i rozkład emisji ciepła. Palenisko i wewnętrzne kanały obiegu spalin są wyłożone cegłą szamotową i płytkami izolacyjnymi.

Piekarnik ma odpowiednią konstrukcję, która zapewnia równomierne nagrzewanie się jego wnętrza.

Trzy płyty grzejne o grubości 8 mm są zabezpieczone przed korozją tylko na czas transportu i magazynowania, natomiast tylna ściana korpusu kuchni jest pokryta termoodporną emalią.

Parametry podłączenia do komina:

  • odległość od podłogi do środka otworu wylotowego spalin: 750 mm +/- 20 mm
  • średnica otworu wylotowego: 130 mm
  • wymagany ciąg kominowy (nominalny): 10 Pa

Montaż Kuchni typu MC-02

Kuchnia tego typu posiada dodatkowo wymiennik ciepła - podkowę do zasilania kaloryferów zakończony rurami wyjścia i wejścia z gwintem 5/4 cala - do samodzielnego podłączenia domowej instalacji grzewczej. W przypadku używania tej kuchni w sezonie grzewczym należy przełożyć ruszt na dolne palenisko.

Producent wykonuje 100 % próbę sprawdzenia wytrzymałości i szczelności wymiennika pod ciśnieniem 6 atmosfer.